Craps

Craps (kostky) - casino hra zdarma

Úvod do hry

Hra Craps (kostky) je nejrozšířenější hrou v USA. V Las Vegas je to jedna z neoblíbenějších her. V klasických českých kasinech se však téměř vůbec nehraje. Zisk kasina v Craps je u základní verze pouze 1.4%, ale u většiny dalších sázek je výrazně vyšší.

Pravidla hry

Kostky (Craps) jsou hrou, která může být jednoduchá či komplikovaná - v závislosti na tom, jak hodláte sázet. Kostky jsou stolní hrou hranou několika hráči, přičemž jeden z nich (ten, který vrhá kostky) je nazýván "shooter". Velmi zjednodušeně řečeno: při hře v kostky vrhne shooter kostky a všichni ostatní hráči sázejí na čísla, která budou či naopak nebudou vrhnuta. Hráči uzavírají sázky před tím, než shooter vrhne kostky.

První vrh kostek shooterem se nazývá "come out roll". Před vrhem "come out roll" uzavřou sázky nazývané "pass line". Tyto sázky se týkají výsledku "come out roll". "Pass line" okamžitě přinesou výhru v případě, pokud je výsledkem "come out roll" hodnota 7 nebo 11, a vedou k okamžité prohře, pokud je výsledkem "come out roll" hodnota 2, 3 nebo 12. Co se týče zbývajících součtů (4, 5, 6, 8, 9 a 10), ty se - pokud jsou vrženy - stanou tzv. Bodem ("Point"). Pokud shooter vrhne Bod, musí znovu vrhat kostkou, a to až do chvíle, dokud nebude znovu vrženo číslo stanovené jako Bod NEBO součet 7. Pokud je Bod vržen znovu ještě před součtem 7, vyhrávají všechny sázky "pass line". V opačném případě všechny sázky "pass line" prohrávají. Tak jako tak se při hře v kostky nestane nic, dokud se neobjeví jedno z těchto čísel, takže existuje teoretická možnost, že jediná hra zabere celou noc. A právě to ještě zvyšuje její atraktivitu!

Vysvětlení všech možných sázek

Pass Line - Jak již bylo uvedeno výše, tyto sázky vyhrávají v případě, že je při "come out roll" vržen součet 7 nebo 11, a prohrávají, pokud je při "come out roll" vržen součet 2, 3 nebo 12. Pokud se objeví jiný součet, stane se Bodem. Sázka Pass Line vyhrává, pokud je výsledkem následujících vrhů hráče shooter dosažení Bodu před dosažením součtu 7, a prohrávají, pokud se součet 7 objeví před dosažením Bodu. Možná výhra 1 : 1.

Don't Pass Line - Opak sázky Pass Line. Sázka Don't Pass Line vyhrává, pokud je při "come out roll" vržen součet 2 nebo 3, a prohrává, pokud je výsledkem "come out roll" součet 7 nebo 11. Pokud je při "come out roll" vržen součet 12, stane se daná sázka tzv. "Push" a daný hráč dostane své peníze zpět. Pokud se objeví jiné číslo než 2, 3, 7, 11 či 12, stane se Bodem. Sázky Don't Pass Line vyhrávají, pokud shooter vrhne součet 7 před dosažením Bodu, a prohrávají, pokud dojde k opaku. Je důležité vědět, že sázky Don't Pass Line mohou být před druhým vrhem hráče shooter sníženy nebo dokonce staženy. Možná výhra 1 : 1.

Sázky Come - Sázky Come představují téměř totéž co sázky Pass Line. Považujte je za sázky Pass Line, které jsou ve stejném kole hry v kostky zopakovány. Hráči uzavírají sázky Come po stanovení Bodu v "come out roll". Stejně jako v případě sázek Pass Line, sázky Come vyhrávají, pokud shooter následně vrhne 7 nebo 11, a prohrávají, pokud shooter následně vrhne 2, 3 nebo 12. Pokud shooter vrhne 4, 5, 6, 8, 9 nebo 10, dané číslo se stává Bodem pro Come ("come point"). Sázky Come vyhrávají, pokud shooter znovu vrhne Bod pro Come před součtem 7, a prohrávají, pokud se stane opak zmiňovaného. Sázky Come nemohou být sníženy ani staženy. Možná výhra 1 : 1.

Sázky Don't Come - Asi je Vám jasné, že sázky Don't Come jsou téměř stejné jako sázky Don't Pass Line. Také zde hráči uzavírají sázky po odehrání "come out roll". Jakmile je stanoven Bod, sázky Don't Come vyhrávají, pokud shooter v následujícím vrhu získá součet 2 nebo 3, prohrávají, pokud vrhne 7 nebo 11, a "Push" nastane, pokud vrhne 12. Pokud je výsledkem součet 4, 5, 6, 8, 9 nebo 10, daný součet se stává Bodem pro Come. Sázky Don't Come vyhrávají, pokud shooter znovu vrhne 7 před Bodem pro Come, a prohrávají, pokud se stane opak zmiňovaného. Sázky Don't Come stejně jako sázky Don't Pass Line mohou být sníženy nebo dokonce staženy. Možná výhra 1 : 1.

Přečtěte si kompletní informace na webu online casino Europacasino