Baccarat

Baccarat - casino hra zdarma

ÚVOD DO HRY BACCARAT

Baccarat (franc. verze Chemin de fer) je velmi jednoduchá hra, o jejiž přesném původu se dodnes neví. Pravděpodobně však pochází z Itálie. Později se tato hra dostala do Francie (kolem roku 1490). Do USA přinesl Baccarat Tommy Renzoni, a to až v polovině minulého století, jednalo se však o kombinaci klasického evropského Baccaratu a francouz. "Chemin de fer". Dodnes je tato hra považována v řade evropských kasín za rovnocenou ruletě.

PRAVIDLA HRY BACCARAT

Na rozdíl od jiných her zde v Baccaratu činí hráč rozhodnutí pouze před rozdáním karet. Hráči mohou sázet na bankéře (políčko označené jako BANKER), na hráče (políčko označené jako PLAYER), nebo na remízu (TIE). Cílem Baccaratu je uhodnout, čí karty budou mít bodový součet nejbližší hodnotě 9.

Bodové součty jednotlivých karet jsou počítány následujícím způsobem : esa se počítají za 1, karty 2 - 9 za příslušné hodnoty dané karty a 10 spolu se všemi vyššími kartami se počítá za 0. Důležité je vědět, že pokud jsou vám například rozdány karty 8 a 6, součet není 14 ale 4. Pokud jsou vám rozdány karty 4 a 7, součet není 11 ale 1. Není proto možné získat kombinaci karet o hodnotě vyšší než 9.

V Baccaratu rozdá bankéř čtyři karty - po dvou pro sebe i pro hráče. Pokud bodový součet na některé či obou stranách dosáhne 8 nebo 9, jedná se o tzv. "Natural" a nejsou rozdávány žádné další karty. Pokud je bodový součet na obou stranách stejný, jedná se pochopitelně o remízu (TIE). Jediným problémem v Baccaratu je, že pokud body bankéře nebo hráče po rozdání prvních dvou karet nedosáhnout počtu potřebného pro Natural nebo pokud nedojde k remíze. V takovém případě je rozdána jedna doplňková karta, a to na základě níže uvedených zvláštních pravidel:

Pokud je základní součet karet hráče 6 nebo více, musí stát a nebudou mu rozdány žádné další karty. Při počtu 5 nebo nižším je hráči rozdána jedna doplňková karta. Pokud kombinace bankéře mezitím dosáhne součtu 7 či vyššího, musí bankéř stát. Pokud součet karet na straně bankéře dosáhne hodnoty 0, 1 nebo 2, musí si bankéř vzít jednu doplňkovou kartu.

Pokud součet karet na straně bankéře dosáhne hodnoty 3 a třetí karta na straně hráče má jakoukoli jinou hodnotu než 8 (v Baccaratu jsou hráči rozdávány karty před jejich rozdáním bankéři), vezme si bankéř další kartu. Pokud součet karet na straně bankéře dosáhne hodnoty 4 a třetí karta na straně hráče má jakoukoli jinou hodnotu než 1, 8, 9 nebo 0, vezme si bankéř další kartu. Pokud součet karet na straně bankéře dosáhne hodnoty 5 a hráč obdrží kartu o hodnotě 4, 5, 6 nebo 7, vezme si bankéř další kartu. A pokud součet karet na straně bankéře dosáhne hodnoty 6 a třetí karta na straně hráče má hodnotu 6 nebo 7, vezme si bankéř další kartu.

Výplaty výher v Baccaratu jsou jednoduché. Pokud vsadíte na hráče (políčko PLAYER) bude vám vyplacena výhra v poměru 1:1. Pokud vsadíte bankéře (políčko BANKER), bude vám rovněž vyplacena výhra v poměru 1:1. Pokud vsadíte na remízu (políčko TIE), výhra bude v poměru 9:1.

Přečtěte si kompletní informace na webu online casino Europacasino