American Roulette

Americká ruleta zdarma

Ruleta je královnou hazardních her. Ačkoliv sázecí poměry jsou vždy ve Váš neprospěch, můžete s trochou štěstí také vyhrát. U jednočíselných sázek je vyplácená výhra 35:1 lákavě vysoká. Skutečný matematický sázecí poměr má francouzská ruleta 36:1, což dává podniku zaručený podíl 2.7%. Nic ale není úplně zdarma. Ruleta online nabízí takovou šanci rychlé prohry jako žádné jiné casino hry.

Ruleta je hrou nabízející širokou škálu možností a technik sázení. Ruleta online je hrána u stolu pro ruletu s ruletovým kolem a kuličkou a - zjednodušeně řečeno - Vaším úkolem je sázet na číslo nebo barvu políčka, na kterém se kulička zastaví. Minimální a maximální výše sázek se mohou lišit, takže si je zkontrolujte ve svém online kasinu. Výše výhry závisí na typu Vaší sázky, přičemž existuje mnoho různých možností. Pravidla umožňují sázet na sudá či lichá čísla, na červenou či černou barvu (nebo na zelenou "nulu"), na skupiny čísel, ale také na sloupce a řádky.

Americká ruleta

American Roulette (Double Zero) je dvounulová ruleta, která se skládá z 36 čísel plus 0 a 00.
Americká ruleta se od ostatních dvou rulet zcela zásadně liší především počtem čísel (má navíc dvojitou nulu, takže celkový počet čísel na kole je 38) a také jejich uspořádáním. Čísla si sice zachovávají svoji barvu, pravidelně se střídají (velké - malé - velké atd.), ale pořadí, v jakém následují za sebou, je jednoznačně odlišné. Na první pohled by se mohlo zdát, že i zde je jejich rozmístění zcela nahodilé. Při bližším zkoumání si ale můžeme všimnout, že v rozestavění čísel na americké ruletě existuje tento systém: lichým číslům jsou osově protilehlá vždy o jednu jednotku větší čísla sudá, ale opačné barvy. Obdobně jako u francouzské hry je sekvence čísel u všech amerických rulet identická. Na některých amerických ruletách mohou být ale protilehlá čísla nula a dvojitá nula vzájemně vyměněny - většinou ale platí, že jednoduchá nula leží mezi osmadvacítkou a dvojkou. Hrací plátno je u americké rulety menší než u francouzské rulety a liší se dispozičním uspořádáním sázkových možností. Základní rozdíl je v tom, že políčka určená pro vnější sázky (tj. rovné sázky a sázky na sloupce a tucty) jsou umístěna pouze na jedné (obvykle levé) straně číselné sítě. Americká ruleta se liší od francouzské také v neposlední řadě druhem použitých hracích žetonů. Ty jsou tvarově a materiálově úplně jiné a ještě se dělí na dva druhy. Tzv. barevné žetony (anglicky wheel checks nebo také colour chips) se používají vždy na vybraném ruletovém hracím stole a slouží k jednodušší identifikaci vlastníků sázek. S žetony označenými jako hodnotové (anglicky cash chips nebo value chips) se hraje na všech stolech v casinu.


Označení Sázka Popis
Vnitřní sázky rulety
1 Přesné Žeton lze vsadit pouze na jednotlivé číslo, včetně nuly (0) a dvou nul (00). Žeton se položí přímo na jednotlivé číslo.
2 Rozdělená sázka Žeton lze vsadit na jakákoliv dvě sousedící čísla, položením na čáru, která je dělí. Všimněte si, že žeton můžete položit také na čáru oddělující (0) a dvě nuly (00), 0 a 1, 2 a 0, 00 a 2 nebo 00 a 3.
3 Sázka na uličku Sázky na uličku pokrývají tři čísla. Žeton se položí na vnější ohraničující čáru ruleta online stolu, vedle odpovídající řady tří čísel. Všimněte si, že sázky na uličku lze umístit také na 0,1 a 2; 0, 00 a 2 a dále 00, 2 a 3.
4 Rohová sázka Rohové sázky pokrývají čtyři čísla. Žeton se pokládá na průsečík čtyř čísel.
5 Sázka na pět Sázka na pět pokrývá tato čísla: 0, 00, 1, 2 a 3. Žeton se položí na vnější ohraničení ruleta stolu, mezi 0 a 1.
6 Sázka na řadu Sázka na řadu pokrývá dvě sázky na uličku, tj. šest různých čísel ve dvou řadách třech čísel. Žeton se položí na nejbližší ohraničující čáru ruleta online stolu, kde ji protíná čára oddělující dvě řady.
Vnější sázky rulety
7 Sázka na sloupec Na krátké straně ruleta stolu, kde jsou tři pole označená “2 ku 1". Sázka položená do jednoho z těchto dvou polí označí všech dvanáct čísel nad ním (kromě 0 a 00).
8 Sázka na tucet Sázka vložená na jedno ze tří polí označených “1. 12", “2. 12" nebo “3. 12" označuje dvanáct čísel.
9 Sázky Černá/Červená, Sudá/Lichá a Nízká/Vysoká Sázka položená do jednoho z polí na dlouhé straně stolu pokrývá polovinu čísel ruleta online stolu (kromě 0 a 00). Každé pole pokrývá 18 čísel.

 
Tabulka výplat - Americká ruleta

Žeton pokrývá Sázka Výhry
1 číslo Přesné 35 ku 1
2 číslo Rozdělená sázka 17 ku 1
3 čísla Sázka na uličku 11 ku 1
4 čísla Rohová sázka 8 ku 1
5 čísel Sázka na pět 6 ku 1
6 čísel Sázka na řadu 5 ku 1
12 čísel Sázka na tucet nebo na sloupec 2 ku 1
18 čísel Sázky Černá/Červená, Sudá/Lichá nebo Nízká/Vysoká 1 ku 1

Přečtěte si kompletní informace na webu online casino Europacasino